Afval is grondstof

In series van 2 gastlessen voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 leren de leerlingen over grondstoffen. Onze wereld produceert steeds meer afval. Tegelijkertijd ligt de gezondheid van onze aarde onder een vergrootglas. We zijn ons steeds meer bewust van onze verantwoordelijkheid en zijn steeds meer bereid om naar ons eigen leefpatroon te kijken. Een aspect daarvan is onze omgang met afval. Deze gastlessen zorgen ervoor dat kinderen zich bewust worden van de waarde van grondstoffen en afval. Ze leren over afvalscheiding, recycling en afvalvermindering.

Inhoud

  • Aantal: 2
  • Periode: hele schooljaar
  • Doelgroep: groep 1 t/m 8 (bij ‘opmerking’ de groep aangeven!)
  • Vergoeding: gratis vanuit de campagne Schoon Zeeland
  • De lessen sluiten ook aan bij het programma afval op school. Kun je ondersteuning gebruiken voor het scheiden van verschillende afvalstromen op school zoals papier, groenten en fruit, plastic en restafval? Doe dan mee met het programma afval op school. Neem hiervoor contact op met natuurenzo@terneuzen.nl

 

Gastles aanvragen

Naam *
Organisatie *
School *
E-mail *
Telefoonnummer
Groep *
Groepsgrootte *
Gewenste datum *
Datum wordt in overleg afgesproken
Opmerking