Over ons

Natuur&Zo is het centrum voor natuur- en milieueducatie Zeeuws-Vlaanderen. In opdracht van de 3 gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen verzorgen en ondersteunen wij educatieve programma’s, activiteiten en projecten over natuur, milieu en duurzaamheid. Dit doen we vooral voor de scholen en kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen, rondom de thema's Afval & recyclen, Klimaat & energie, Natuur & Biodiversiteit en Gezonde voeding.

Missie

Natuur&Zo draagt met activiteiten, gastlessen en projecten bij aan kennis, bewustwording en gedragsverandering bij kinderen en volwassenen. Met onze activiteiten versterken we de betrokkenheid van mensen bij de eigen leefomgeving en creëren we draagvlak voor het regionale beleid rondom natuur en milieu, klimaat en duurzaamheid. Bij voorkeur doen we dit in samenwerking met diverse organisaties zoals de andere NME-centra in Zeeland, IVN Zeeland, natuurbeschermingorganisatie De Steltkluut, natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Doelgroepen

Belangrijkste doelgroepen zijn het basis- en voortgezet onderwijs en de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Maar wij ondersteunen ook de 3 gemeenten, hun inwoners, toeristen en recreanten en recreatieondernemers in de streek. 

Wil je weten wat Natuur&Zo voor jou kan betekenen?

Het team van Natuur&Zo

Het team van Natuur&Zo bestaat uit 3 vaste medewerkers en een tiental freelance gastdocenten en natuurgidsen. Samen staan we open voor nieuwe ideeën of projecten waar we bij kunnen aansluiten.

Brenda Jasperse

Coördinator bij Natuur&Zo en makelaar Jong Leren Eten voor het ministerie van LNV. Ik word enthousiast van het opzetten van projecten, duurzame initiatieven starten, mensen met elkaar verbinden en zo ideeën helpen realiseren. Dat geeft enorm veel voldoening.

Contact Brenda

Florieke Fakkel

Project- en communicatiemedewerker. Ik ben bijna 25 jaar werkzaam geweest als adviseur P&O bij de gemeente Terneuzen. Sinds 2020 werk ik bij Natuur&Zo. Ik vind het belangrijk om de jeugd meer bewust te maken van het belang van een gezonde natuur en ze hier ook bij te betrekken. Ik wil helpen om een stevige basis te creëren; jong geleerd is oud gedaan! 

Contact Florieke

Contact 

Het kantoor van Natuur&Zo zit op de Schuberthof 31 in Terneuzen. Van maandag tot en met donderdag is meestal een van de medewerkers aanwezig. Neem van tevoren contact op als je wilt langskomen. Dan sta je niet voor een gesloten deur.

Contact Natuur&Zo