Klimaat & Energie

Het klimaat verandert. Daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstroming neemt toe. Dat levert risico’s op voor de gezondheid en voor de (water)veiligheid. Natuur&Zo ondersteunt de gemeenten in hun klimaatopgaven. Dit doen we met lesprogramma’s, participatie en communicatie richting scholen en inwoners.

Klimaattafel

Natuur&Zo heeft de klimaattafel te leen voor overheden en maatschappelijke organisaties. Deze watertafel maakt op leuke, aansprekende manier aan kinderen en volwassenen duidelijk wat de gevolgen zijn van overvloedige regen in een versteende stad. De tafel is te leen in combinatie met een gastles.

Boom zoekt schoolplein!

Meer natuur in de buurt bevordert het welzijn van mensen én de biodiversiteit in dorp en stad. Schaduw van bomen en minder stenen helpen tegen hitte en wateroverlast, óók op het schoolplein. De actie Boom op het schoolplein! - op de nationale Boomfeestdag - draagt bij in de strijd tegen klimaatveranderingen. 

Wil je meer weten over de actie Boom zoekt schoolplein en over groene schoolpleinen?

Groene revolutie

Natuur&Zo is een van de partners in de Groene revolutie Zeeuwse schoolpleinen, een campagne om de grijze schoolpleinen in Zeeland om te vormen tot natuurlijke speel- en leerplekken, die ook helpen in de strijd tegen hittestress en wateroverlast. Natuur&Zo kan adviseren over de aanpak van jullie schoolplein. Neem contact op, dan komen we kijken!

Doe je ook mee aan de Groene revolutie?

Campagne Zeeland verandert mee

De Zeeuwse centra voor Natuur- en Milieueducatie waar Natuur&Zo deel van uit maakt, zijn partner in de Zeeuwse klimaatcampagne ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’. Iedereen kan bijdragen aan een klimaatbestendig Zeeland. 

Lees meer over klimaatverandering en de gevolgen, wat jij kan doen, en wat er al gebeurt in Zeeland.

Gastlessen klimaat & energie

Een gastles over water, groene energie of het klimaat? Of een excursie of veldonderzoek naar de Zeeuwse bodem? Natuur&Zo beschikt over ervaren natuurgidsen die graag kinderen meenemen en meevoeren in de wondere wereld van de natuur in Zeeuws-Vlaanderen. 

Bekijk het educatieve aanbod rond klimaat en energie

Naschools aanbod klimaat

Na schooltijd niets te doen? Met de verlengde schooldagen en naschoolse activiteiten van Natuur&Zo hoeft niemand zich te vervelen. Leren, ervaren en beleven houden niet op na school. 

Bekijk het naschoolse aanbod