Klimaat & Energie

Het klimaat verandert. Daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstroming neemt toe. Dat levert risico’s op voor de gezondheid en voor de (water)veiligheid. Natuur&Zo ondersteunt de gemeenten in hun klimaatopgaven. Dit doen we met lesprogramma’s, participatie en communicatie richting scholen en inwoners.

Klimaattafel

Natuur&Zo heeft de klimaattafel te leen voor overheden en maatschappelijke organisaties. Deze watertafel maakt op leuke, aansprekende manier aan kinderen en volwassenen duidelijk wat de gevolgen zijn van overvloedige regen in een versteende stad. De tafel is te leen in combinatie met een gastles.

Lesmateriaal

Scholen en kinderopvangorganisaties kunnen bij Natuur&Zo gratis leskisten en veldwerkmateriaal lenen. De leskisten helpen de leerkracht bij het aanbieden van natuur- en milieuonderwijs in de klas of buiten.

Bekijk lesmateriaal

Groene revolutie

Natuur&Zo is een van de partners in de Groene revolutie Zeeuwse schoolpleinen, een campagne om de grijze schoolpleinen in Zeeland om te vormen tot natuurlijke speel- en leerplekken, die ook helpen in de strijd tegen hittestress en wateroverlast. Natuur&Zo kan adviseren over de aanpak van jullie schoolplein. Neem contact op, dan komen we kijken!

Doe je ook mee aan de Groene revolutie?

Campagne Zeeland verandert mee

De Zeeuwse centra voor Natuur- en Milieueducatie waar Natuur&Zo deel van uit maakt, zijn partner in de Zeeuwse klimaatcampagne ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’. Iedereen kan bijdragen aan een klimaatbestendig Zeeland. 

Lees meer over klimaatverandering en de gevolgen, wat jij kan doen, en wat er al gebeurt in Zeeland.

Gastlessen klimaat & energie

Een gastles over water, groene energie of het klimaat? Of een excursie of veldonderzoek naar de Zeeuwse bodem? Natuur&Zo beschikt over ervaren natuurgidsen die graag kinderen meenemen en meevoeren in de wondere wereld van de natuur in Zeeuws-Vlaanderen. 

Bekijk gastlessen