Gezocht! Gastdocenten voor gastlessen en naschoolse activiteiten

De gastlessen, workshops en natuuractiviteiten worden meerdere keren per jaar op verschillende basisscholen en buitenschoolse opvangcentra georganiseerd door Natuur&Zo, op vraag van de basisscholen en kinderopvangcentra in Zeeuws-Vlaanderen.

Gastlessen en activiteiten die wij aanbieden hebben betrekking op 4 thema’s:

Zwerfafval & recycling,  Klimaat & energie, Natuur en Duurzame voeding.

Wat heb je nodig:

-        Basiskennis van een of meerdere genoemde thema’s. 

-        Ervaring in het begeleiden van groepen kinderen. Pedagogische achtergrond niet vereist, wel gewenst.

-        Aantoonbare affiniteit met educatie of voorlichting aan kinderen

-        Eigenschappen: positief, enthousiast en gedreven.

-        Flexibel inzetbaar, onder en na schooltijd. Wel altijd in overleg.

Wat kun je van ons verwachten?

De gastlessen geef je in principe zelfstandig, in opdracht van Natuur&Zo. Maar we begeleiden je natuurlijk wel bij de voorbereiding en uitvoering ervan. We voorzien je van materiaal en lesprogramma's en bieden tips voor (buiten)activiteiten. Je ontvangt een vergoeding van 50 euro per gastles en reiskostenvergoeding per activiteit.

Voor vragen of solliciteren kun je terecht bij Florieke Fakkel: f.fakkel@terneuzen.nl