Doelgroepen Natuur&Zo

Woon of werk je in de regio Zeeuws-Vlaanderen en wil je ‘iets' doen rond natuur en milieu? Vraag Natuur&Zo naar de mogelijkheden!

 

Basisscholen

 • Wij verzorgen gastlessen en workshops rond de thema's (Zwerf)afval & recycling, Klimaat & energie, Natuur & biodiversiteit en Gezonde voeding.
 • geven workshops aan leerkrachten, bijvoorbeeld over veldwerk en natuuronderwijs
 • bieden leskisten en veldmaterialen aan
 • ontwikkelen lesmateriaal op maat
 • adviseren en helpen bij projecten, bijvoorbeeld bij het inrichten en educatief gebruik van de schoolomgeving.

Hoe werkt reserveren van lesmateriaal?

Kinderopvang en BSO

 • Wij stimuleren pedagogisch medewerkers, medewerkers van buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen, beleidsmedewerkers en leidinggevenden van kindercentra in Zeeuws-Vlaanderen tot meer natuurbeleving voor kinderen
 • geven trainingen en workshops
 • bieden leskisten, veldmaterialen en informatie aan

Hoe werkt reserveren van lesmateriaal?

Gemeenten

 • Wij denken mee en adviseren over NME-beleid
 • brengen de mogelijkheden voor NME op specifieke locaties in beeld
 • ontwikkelen een  NME-aanbod
 • stimuleren en denken mee over groene speelplaatsen
 • ontwikkelen NME-projecten en/of voeren ze uit, bijvoorbeeld een project rondom zwerfafval, een actie nestkastjes, een klimaatcampagne of de inrichting van de groene ruimte.

Inwoners

 • Wij verzorgen lezingen, excursies en activiteiten rond de thema's Afval & recycling, Natuur & biodiversiteit, Klimaat & energie en Gezonde voeding, veelal  in opdracht van dorps- en wijkraden.
 • ondersteunen bewonersgroepen en buurtinitiatieven bij zwerfafvalacties.

Toeristen en recreanten

 • Wij verzorgen natuurexcursies, natuuractiviteiten en zwerfafvalacties.
 • maken informatieborden, speurtochten en natuuropdrachten tbv toeristen/recreanten.

Recreatieondernemers

 • Wij denken mee en adviseren over projecten rondom natuur, milieu, duurzaamheid en thema's als groen spelen
 • brengen de mogelijkheden voor NME op specifieke locaties in beeld
 • ontwikkelen op aanvraag natuuractiviteiten op maat
 • stimuleren en denken mee over groene speelplaatsen, educatieve wandel-, fiets- en ontdekkingstochten etc.