Reserveren van gastlessen en naschoolse activiteiten

Basisscholen en BSO's in Zeeuws-Vlaanderen kunnen een gastles, workshop of natuuractiviteit aanvragen. De gastlessen van Natuur&Zo zijn leerzaam én leuk. Met een activiteit van Natuur&Zo ontdekken, leren en genieten kinderen van de wereld om hen heen.

Gastdocenten

Natuur&Zo maakt gebruik van ervaren en enthousiaste natuurgidsen en gastdocenten. Samen met hen verzorgen wij gastlessen, workshops en activiteiten voor (brede) scholen, kinderopvang en BSO in Zeeuws-Vlaanderen. De meeste gastlessen en projecten in ons educatief aanbod zijn gratis voor de basisscholen Voor de overige gastlessen, naschoolse activiteiten en excursies vragen we een vergoeding.

Spelregels aanvraag

  • Een aanvraag voor een gastles wordt in behandeling genomen, omdat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van freelance gastdocenten en natuurgidsen. Pas na akkoord over de datum en betaling van een eventuele vergoeding plannen we de gastles in.
  • Op verzoek maken we een programma op maat voor jouw groep. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Vergoeding voor gastlessen en workshops

  • De vergoeding voor de natuurgids of gastdocent voor een gastles, workshop of natuuractiviteit bedraagt 50 euro, exclusief km-vergoeding en eventuele materiaalkosten. Een aantal gastlessen in projectweken is gratis voor de basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen.
  • Voor een workshop aan leerkrachten, pedagogisch medewerkers en/of ouders/verzorgers geldt een aangepast tarief.
  • De organisatie van de gastlessen en excursies en de afhandeling van de vergoeding van de gastdocent lopen via Natuur&Zo. Je krijgt een rekening van de gemeente Terneuzen voor de begeleide activiteit.

Aantal kinderen per groep

  • Bij een excursie geldt: 1 gids per 15-20 leerlingen. Wanneer de groep meer dan 15 kinderen telt, raden wij aan om 2 gidsen in te zetten of 1 gids in combinatie met de leerkracht/natuurouder
  • Wanneer de leerkracht wordt ingezet als versterking van de gids (bij meer dan 15 kinderen), wordt van hem/haar verwacht dat hij of zij zelf actief een groep kinderen begeleidt en met hen activiteiten/opdrachten doet. In overleg met de gids wisselen de groepen na een afgesproken tijd van begeleider. De ene groep gaat nu met de natuurgids mee, de ander met de leerkracht.
  • Bij een gastles in de klas geldt: maximaal 25-30 kinderen in de groep.

Eigen risico

  • De leerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen en dus aanwezig in de klas. De natuurgids/gastdocent is geen vervanging van de leerkracht!
  • Deelname aan activiteiten en gastlessen van Natuur&Zo is op eigen risico. Natuur&Zo is niet verantwoordelijk voor schade aan spullen of bij ongevallen