Gastles versterk de Scheldekust!

Over Grenspark Groot Saeftinghe
Ingeklemd tussen de Schelde, de Antwerpse haven en het (Zeeuws-) Vlaamse achterland, is het typische polderlandschap ten oosten van Hulst niet zomaar een uithoek. Eeuwenlang was het de fel bevochten toegang tot de stad Antwerpen. Bevochten op mens en water. Ingedijkt, doorgestoken en opgeslokt door de uitdijende stad en zijn havens. Wat bleef is een uniek, buitendijks natuurgebied en een grillige rand van dijken, polders en kreken.

Natuur, landbouw en haven vormen de drie-eenheid waar Grenspark Groot Saeftinghe op wordt gebouwd. Nergens ter wereld is deze combinatie zo nadrukkelijk aanwezig als in deze bocht van de Schelde. 

Een gastles voor groep 5 en 6


Wellicht heb je in het nieuws gelezen over het project ‘Versterk de Scheldekust’. Dit project is onderdeel van het grotere project Grenspark Groot Saeftinghe en heeft als doel om de Oost Zeeuws-Vlaamse Scheldekust zowel toeristisch als recreatief te versterken. Samen met inwoners van verschillende Scheldedorpen is sinds 2018 nagedacht over hoe de verbinding tussen hun dorp en de kust eruit moet komen te zien. Een doelgroep die over deze ontwerpen nog niet heeft meegedacht, zijn kinderen. Onder het mom van ‘de jeugd heeft de toekomst’, willen we kinderen van groepen 5-6 van je basisschool graag uitnodigen om op een vernieuwende manier mee te denken over dingen die zij graag zouden willen zien en beleven langs de Scheldekust.

Nieuw! Nu ook een gastles voor groep 7 en 8                                

Deze zomer wordt er ook een gastles ontwikkeld voor groep 7/8, zodat steeds meer kinderen het prachtige en veelzijdige Grenspark Saeftinghe kunnen ontdekken. In deze gastles ervaren en onderzoeken de leerlingen de drie-eenheid haven, natuur en landbouw door kleine proefjes en spellen. Dit alles bereidt hen voor op de excursie met een spelkoffer in het Grenspark, die los van deze gastles te boeken is.

We schatten in dat deze gastlessen 1,5 a 2 uur duurt. Tijdens deze lessen zorgen we er niet alleen voor dat we werken aan kerndoelen uit het onderwijs, maar hopen we ook alle zintuigen van de leerlingen op een leuke en leerzame manier te prikkelen. 

Interesse?
Geef je op via https://natuurenzo.nl/aanbod/gastlessen/gastles-versterk-de-scheldekust